Mae Pêl-droed Stryd Cymru yn sicrhau cewch gwmni ar eich taith

Pêl-droed, yn ôl y dywediad, yw’r gêm brydferth. Ledled y byd, mae’n dod â phobl ynghyd mewn amryw o wahanol ffyrdd, a dim ots os ydych yn deall y rheol camsefyll neu beidio, mae bod yn rhan o dorf o bobl sy’n dyst o bêl yn mynd i gefn y rhwyd yn rhywbeth gall miloedd, os nad miliynau o bobl fwynhau’r foment.

Ar y llaw arall, mae digartrefedd yn rhoi pobl mewn sefyllfaoedd gwbl wahanol. Mae unigrwydd, ofn a phryder yn bethau rydym yn ei gysylltu’n aml â bod yn ddigartref, ac i rhai, mae cael eu hunain yn ôl ar eu traed yn cymryd amser.

Mae Pêl-droed Stryd Cymru i bob pwrpas yn gymysgedd o’r ddau. Dyfarnwyd grant o £394,643 iddynt gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol i gefnogi dros 3,000 o bobl sydd wedi eu gwneud yn ddigartref, drwy bel-droed a chwaraeon eraill, ac i ddarparu cyrsiau hyfforddi, cymorthfeydd cyngor, a chyfleoedd gwirfoddoli a lleoliadau gwaith â chymorth. Aethom i ymweld â’r prosiect yn un o’u sesiynau hyfforddi yn Llangyfelach, Abertawe, a siaradom â Keri Harris o’r prosiect:

Dywedodd Keri “Mae Pêl-droed Stryd Cymru yn elusen cynhwysiant cymdeithasol sy’n defnyddio pêl-droed i weithio gyda phobl sydd wedi’u hallgáu’n gymdeithasol, gan ddod â nhw at ei gilydd unwaith y mis mewn gwahanol ardaloedd ledled Cymru. Rydym yn gweithio ar hyder, hunan-barch, ffitrwydd corfforol ac iechyd meddwl, ac mae’n cael effaith wych ar y bobl rydym yn gweithio gyda nhw. “Diolch i’r Loteri Genedlaethol, ni fyddem yma heb y gefnogaeth o’r cyllid rydym wedi ei gael.”

Fe siaradom â Susie o Gastell-nedd, un o gyfranogwyr y prosiect: “Rwyf wedi bod yn rhan o Bêl-droed Stryd Cymru ers 2017. Y flwyddyn honno roeddwn wedi cael fy newis i chwarae i Gymru yng Nghwpan y Byd Digartref yn Norwy a roedd yn anhygoel; does dim teimlad tebyg pan rydych yn rhoi’r fathodyn ymlaen i’ch gwlad. Rydw i wedi parhau i chwarae yn y gynghrair gyda fy nhîm fy hun, Pool Panthers, ac rydw i newydd basio fy nghwrs dyfarnwr a chael fy newis i fod yn ddyfarnwr yng Nghwpan y Byd Digartref yng Nghymru eleni.

“Mae’r prosiect hwn yn gwneud gwahaniaeth mawr i bobl sydd wedi dod o bob math o gefndiroedd a chrefyddau ac yn y blaen. Mae mor anfeirniadol, rwyf wedi gweld pobl yn dod o’r lleoedd gwaethaf y gallech chi fod, ac rwy’n edrych arnynt nawr, ychydig fisoedd neu ychydig o flynyddoedd ymlaen, ac mae’n anhygoel. Mae wedi cael effaith anferthol ar fy mywyd a fy iechyd meddwl, a ni allaf byth ddiolch digon iddynt. Rwy’n chwarae bob mis ac mae’r gefnogaeth yn wych. Diolch i’r Loteri Genedlaethol am ariannu hyn, a’n kit newydd prydferth, ac am wneud hyn ddigwydd.”

Dywedodd Alex Davies o’n tîm Canol a Gorllewin: “Gan fod Cwpan y Byd Digartref yng Nghymru yn cael ei gynnal rownd y gornel, mae’n siŵr y bydd dipyn o sylw ar y mater o fynd i’r afael â digartrefedd. Mae gallu gweld y gwaith anhygoel y mae Street Football Wales yn ei wneud i helpu pobl gael yn ôl ar eu traed, ac i weld y gwen ar wynebau pobl wrth iddynt ddod at ei gilydd i chwarae chwaraeon yn wych. Mae’n amlwg bod arian y Loteri Genedlaethol yn gwneud cymaint o wahaniaeth i fywydau pobl pan allwch eu gweld yn gwenu, gan wybod nad ydynt ar eu pennau eu hunain, maen nhw’n rhan o dîm. ”

Mae Cwpan y Byd Digartref yn cael ei gynnal o Gorffennaf 27 i Awst 3. Am fwy o wybodaeth am Bêl-droed Stryd Cymru, ewch yma.

 

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s