Awgrymiadau ymgeisio gan Empower – Be The Change

Cafodd Empower – Be The Change yn Wrecsam ei sefydlu yn 2016 wedi i’r Sylfaenydd, Jo Clay, dreulio dwy flynedd a hanner yn India yn gwirfoddoli a’n gweithio ar amryw o brosiectau cymunedol. Yn bennaf, fe weithiodd hi ar sefydlu rhaglen wirfoddolwyr rhyngwladol i bobl ifanc yng Nghymru, yn eu galluogi i gynyddu eu hunan-hyder ac i ymdrechu tuag at eu gwir ddiddordebau a’u nodau. Hwn oedd y profiad a ysbrydolodd hi i sefydlu menter gymdeithasol gallai awdurdodi eraill i gyflawni’r peth. Fe siaradom â hi am ei gwaith, diolch i grant o £246,000 gan y Loteri Genedlaethol.

Mi sefydlais Empower – Be The Change ym mis Mai 2016, gan fy mod i o gred gadarn fod gan bawb potensial enfawr, a gyda’r cyfleoedd cywir mae gan bawb y cyfle i ddod yn awdurdodol. Y rhan gorau o fy rôl yw gweithio gyda chyfranogwyr a gweld yr hunanhyder cadarnhaol maent yn ei ddatblygu. Mae hefyd yn wych gweithio gyda’r tîm a bod yn greadigol ac arloesol yn yr hyn yr ydym yn ei wneud.

Ers Mai 2016, mae Empower – Be The Change wedi awdurdodi dros 300 o bobl o 15 i 70 oed ac o gymunedau ledled Cymru. Yn Medi 2017, ymgeisiodd Empower – Be The Change am grant gan y Loteri Genedlaethol i ehangu’r hyn yr ydym yn ei wneud.

Fe siaradom ag amryw o gyfranogwyr blaenorol, cyfranogwyr yn y dyfodol ac asiantaethau lleol i ddarganfod yr hyn oedd ei angen. Yr ymateb llethol oedd bod pobl eisiau cael cymwysterau perthnasol wrth adeiladu eu sgiliau personol mewn amgylchedd dysgu hwyliog a hamddenol.  Roeddent hefyd eisiau ennill sgiliau i reoli eu hunain yn well a chymryd rheolaeth ar eu bywydau yn ôl.

Wedi’r ymgynghoriad hwn, fe ymgeisiom am grant i gynyddu ein rhaglen iddo gyrraedd mwy o gymunedau ledled Cymru gyda’r prif nod o awdurdodi 1000 o bobl erbyn 2023.

Yn Ionawr 2018, roedd ein cais wedi ei gymeradwyo, ac yn Ebrill 2018 fe ddechreuom flwyddyn un o’r prosiect. Yn y 12 mis cyntaf, rydym wedi cynyddu ein staff o gael 1 i 3, wedi treblu ein hincwm cyffredinol a threblu ein hincwm gwerthiant. Ym mlwyddyn dau, rydym yn edrych i gynyddu ein rhaglen ddarparu i ardaloedd mwy gwledig o’r rhanbarth, ac ychwanegu i’n portffolio rhaglen.

Mae’r broses ymgeisio yn fanwl ac mae angen neilltuo amser ac ymdrech ar ei gyfer.  Y prif bethau faswn yn argymell i ymgeiswyr ei wneud byddai:

  1. Gosod amser penodol i fynd i’r afael ag un adran o’r cais ar y tro.
  2. Cynnwys cymaint o bobl a phosibl fel eich bod yn cael cymaint o wybodaeth am y prosiect a’r effaith bosibl ag y bo modd.
  3. Bod yn hynod o glir am y rheswm pam rydych angen yr arian, a sut bydd y prosiect yn cael ei gynnal wedi’r cyfnod grant.

Fy mhrif argymhelliad fyddai i sgwrsio ag un o staff y Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol am eich syniad.  Maent yn hynod o gefnogol a defnyddiol, a byddant yn darparu arweiniad clir ar eich syniad prosiect.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s