“Mae gwasanaeth Gymraeg y Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn wych.”

Oeddech chi’n gwybod bod Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn darparu gwasanaeth gwbl ddwyieithog i’w gwsmeriaid yng Nghymru? Mae Sian Jones, Swyddog Iaith Cymraeg yn diweddaru ein llwyddiannau yn y Gymraeg dros y flwyddyn ddiwethaf.

Mae ein hymrwymiad i gynnig gwasanaeth gwirioneddol ddwyieithog i’n cwsmeriaid yn y Gymraeg a’r Saesneg wedi parhau. Dyma oedd yr adborth gan un o’n deiliad grant:

“Mae gwasanaeth Gymraeg y Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn wych. Mae’r wefan yn hawdd i’w ddefnyddio ac mae’r safle Gymraeg yr un mor dda a’r Saesneg. Mae hyn yn anadl o awyr iach ar ôl delio â llawer o gyllidwyr grantiau a sefydliadau mawr eraill nad ydynt yn cynnig gwasanaeth Cymraeg i’r un safon. Mae gallu trafod prosiect neu gais yn Gymraeg yn golygu y gallaf gyfleu fy mrwdfrydedd dros y cais mewn ffordd well gyda’r swyddogion.”

  • Rydym wedi cynnal 4 sesiwn hyfforddi arall mewn partneriaeth â Swyddfa Comisiynydd y Gymraeg ar gyfer prosiectau a ariennir yng Nghymru. Maent wedi bod yn llwyddiant ysgubol hyd yn hyn ac mae 4 sesiwn arall wedi’u trefnu ar gyfer eleni mewn partneriaeth â Chronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol.
  • Mae hanner ein staff yn ein swyddfeydd yng Nghymru yn siaradwyr Cymraeg neu’n ddysgwyr ac mae dros hanner ein staff yn y Drenewydd yn siarad Cymraeg, gan ei wneud yn swyddfa wirioneddol ddwyieithog. Cliciwch yma i ymarfer eich Cymraeg cyn ichi ddod i ymweld.
  • Mae mwy a mwy o’n staff yn dysgu Cymraeg ac yn manteisio ar gyrsiau am ddim a gynigir gan Llywodraeth Cymru
  • Daeth Aled Roberts, Comisiynydd newydd y Gymraeg, a fu yn ei rôl ers mis Ebrill i ymweld ag un o’n prosiectau a ariannwyd ym mis Mehefin. Mae Canolfan Deulu Dolgellau, sy’n ganolfan deuluol wedi’i leoli yn Nolgellau, Gogledd Cymru, yn rhoi y dechreuad gorau posibl mewn bywyd i blant yr ardal, oll trwy gyfrwng y Gymraeg. Gwnaeth ein gwaith a’r gefnogaeth a roddwn i’n prosiectau argraff fawr ar Aled ac edrychwn ymlaen at weithio gydag ef dros y blynyddoedd nesaf.
  • Aethom i swyddfa Birmingham yn ystod Wythnos Dysgu yn y Gwaith i hyrwyddo’r iaith a’n henw newydd yn Gymraeg
  • Bob wythnos, anfonir rhestr newydd o ‘eiriau Cymraeg yr wythnos’ at gydweithwyr yng Nghymru i helpu dysgwyr ac i gefnogi ynganiad. Os hoffech dderbyn hyn, e-bostiwch Sian Jones. Dyma oedd gair wythnos ddiwethaf

Beth rydym wedi’i ariannu

  • Buddsoddwyd swm anhygoel o £86 miliwn o arian y Loteri Genedlaethol mewn prosiectau iaith Gymraeg. Dyma rai o’r prosiectau rydym wedi ei ariannu eleni sydd wir yn gwneud gwahaniaeth mawr i’r Gymraeg:
  • Bydd Symud Gyda Tedi yn adeiladu ar lwyddiant apps Magi Ann gan greu deunyddiau cadw’n heini ar-lein i blant a theuluoedd sy’n dysgu Cymraeg, gyda chymeriad ‘Tedi’ o straeon Magi Ann.
  • Nod Cylch Meithrin Seren Fach yw ymestyn ac adnewyddu eu cyfleuster gofal plant presennol i ddarparu darpariaeth gofal plant a darpariaeth gymunedol drwy gyfrwng y Gymraeg.
  • Ariannwyd £4,665 i Merched y Wawr Rhanbarth Aberconwy i ddod â chymunedau o bob rhan o fwrdeistref Conwy ynghyd, trwy gynnal gweithdai, mynd i’r afael â materion, ac ymgysylltu â phlant a phobl ifanc, oll trwy gyfrwng y Gymraeg.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s