Cyfeiriadur cefnogi trydydd sector wedi’i lansio

Yn ddiweddar, fe lansiom gyfeiriadur i gefnogi’r trydydd sector mewn amryw o ffyrdd. Yma, mae Rob Roffe, ein Pennaeth Gwybodaeth a Dysgu yn dweud mwy wrthym:

Gyda phwysau cyson ar arian cyhoeddus, mae’r dirwedd ar gyfer y trydydd sector yn heriol. Tra mae heriau ariannu yw efallai y broblem fwyaf pwysig mae’r sefydliad angen mynd i’r afael ag ef, rydym yn gwybod bod anghenion eraill y sefydliad ar gyfer heriau megis rheolaeth ariannol, cynllunio busnes, drifft cenhadaeth ac arddangos effaith hefyd yn achos o bryder.

Fe gomisiynodd Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol y Ganolfan Ariannu i wneud ymchwil pellach i’r heriau mae’r trydydd sector yn ei wynebu, ac i gynhyrchu gwasanaethau cyfeiriadur cefnogi  gall sefydliadau gael mynediad iddo i roi’r gefnogaeth sydd ei angen arnynt. Rydym wrth ein boddau i allu lansio’r cyfeiriadur, y gallwch ei gyrchu yma.

Mae’r cyfeiriadur yn dod ag asiantaethau o ledled y DU ynghyd, a all ddarparu amrywiaeth o gefnogaeth ar draws sawl maes: Datblygu’r bwrdd, cynllunio busnes a strategaeth, cydymffurfio, arloesedd digidol, tystiolaeth ac effaith, cyllid, codi arian ac ariannu, llywodraethu, adnoddau dynol (AD), arweinyddiaeth, cenhadaeth a gweledigaeth, cyfreithiol,  rheoli, a gwirfoddoli

Ar hyn o bryd, rydym yn gweithio gyda Cefnogi Trydydd Sector Cymru ac yn gobeithio gwneud fersiwn ar-lein rhyngweithiol o’r cyfeiriadur yn fuan.

Mae’r cyfeiriadur yn rhan o’n hymateb i gefnogi Cymdeithas Sifil yng Nghymru, ac rydym hefyd wedi ymrwymo i fuddsoddi hyd at £4.5 miliwn dros y tair blynedd nesaf i’n cefnogi i gyflawni’r ymrwymiadau yn ein Strategaeth Cymdeithas Sifil. Dros y misoedd nesaf, byddwn yn datblygu cynigion cychwynnol am y ffordd orau inni ddefnyddio’r arian Loteri Genedlaethol hwn. Bydd yn tynnu ar ymchwil y Ganolfan Ariannu a’r trafodaethau cyfredol rydym yn ei gael â’r sector. Cadwch lygad allan am fwy o fanylion yn fuan.

Os hoffech fod yn rhan o’r sgwrs, rydym yn cynnal trafodaeth mewn partneriaeth â’r CGGC ar ‘Arweinyddiaeth Trydydd Sector a’r her o wydnwch sefydliadol’. Bydd y drafodaeth yn cael ei gynnal o 10:00 tan 13:30 ar ddydd Gwener, Medi 20fed yn swyddfeydd y CGGC yng Nghaerdydd a’r Rhyl. Os hoffech ddarganfod mwy am y trafodaethau hyn, cysylltwch â Rosie Dent drwy e-bostio Rosie.dent@cronfagymunedolylg.org.uk.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s