Arddangosfa ffotograffig yn nodi pen-blwydd 25ain Y Loteri Genedlaethol

Heddiw (Hydref 1af), fe ymunodd 25 o grwpiau cymunedol ledled Cymru ddathliad pen-blwydd 25ain y Loteri Genedlaethol yn y Senedd i rannu eu straeon – wedi ei ddal ar gamera am eu heffaith anhygoel i gefnogi cymunedau i ffynnu.

Fe ddadorchuddiodd yr Arglwydd Elis-Thomas, Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth , yr arddangosfa ffotograffiaeth sy’n nodi straeon 25 mlynedd o ariannu cymunedau, diolch i Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol.

Meddai John Rose, Cyfarwyddwr Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol Cymru: Am 25 mlynedd, mae’r Loteri Genedlaethol wedi bod yn helpu cymunedau i ffynnu ac mae’r Gronfa Gymuned y Loteri Genedlaethol – ariannwr cymunedol mwyaf Cymru – yn falch o’r rôl rydym wedi’i chwarae i gefnogi pobl a chymunedau i ffynnu.”

“Mae digwyddiad heddiw ‘n ddathliad o 25 mlynedd o ddosbarthu grantiau Loteri Genedlaethol i gymunedau ar hyd a lled Cymru. Mae’r 25 prosiect a ddaeth yn gynrychiadol o filoedd o brosiectau eraill. Maent yn cynrychioli amrywiaeth a chreadigrwydd pobl a chymunedau ledled Cymru.”

Fe groesawodd yr Arglwydd Elis-Thomas, Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth y prosiectau a’r Aelodau Cynulliad i’r Senedd gan ddweud: “Roedd yn bleser croesawu cynrychiolwyr o 25 prosiect o 25 etholaeth wahanol er mwyn arddangos effaith anhygoel buddsoddiad y Loteri Genedlaethol ar gymunedau ledled Cymru. Dros y 25 mlynedd diwethaf, mae’r Loteri Genedlaethol wedi cael effaith gadarnhaol iawn ar fywydau pobl yng Nghymru. Mae felly yn addas ein bod eleni yn dathlu’r cyfraniad anhygoel mae’r Loteri Genedlaethol wedi’i wneud, ac i ddiolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol sy’n cyfrannu miloedd o bunnau bob wythnos tuag at brosiectau gwych ledled Cymru.”

Roedd y ffotograffau a arddangoswyd yn dal ehangder yr effaith y mae arian y Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol wedi’i chael yng Nghymru trwy brosiectau amgylcheddol, canolfannau cymunedol, mentrau iechyd a lles a brwydro yn erbyn unigedd gwledig.

Fe wnaethom gyfrif y blynyddoedd lawr gyda 25 o luniau o 25 mudiad cymunedol, lle gallwch ddarllen amdanynt yma.

Fe ymunodd dros 100 o westai oedd yn cynnwys Aelodau Cynulliad, deiliaid grant a budd-ddeiliaid y drydedd sector a’r sector gyhoeddus ehangach y digwyddiad, oedd yn cael ei noddi gan Hefin David, Aelod Cynulliad Caerffili.

Mae pecyn cymorth digidol wedi’i greu i gefnogi pawb i ymuno yn nathliadau 25ain y Loteri Genedlaethol ar https://cymru.tnl25.co.uk/

Bydd Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol hefyd yn gwneud pot arbennig o £7.5 miliwn o grantiau ar gael i nodi pen-blwydd y Loteri Genedlaethol yn 25.

Bydd y gronfa, #Dathlu25LoteriGenedlaethol, yn helpu cymunedau i ddathlu effaith anhygoel y Loteri Genedlaethol. Bydd yn cefnogi gweithgaredd wedi’i ddylunio i ddod â phobl a chymunedau ynghyd ledled y DU a bydd yn cael ei lansio ym mis Tachwedd.

Os hoffech ddarllen mwy am bob prosiect rydym wedi’i ddathlu, gallwch darllen ein llawlyfr sy’n nodi eu straeon.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s