Cynllun ychwanegiad grant i gefnogi gweithredu hinsawdd

Yn gynharach eleni, fe lansiom gronfa £100 miliwn i gefnogi prosiectau ledled y DU i weithredu ar newid hinsawdd. Bydd y Gronfa Gweithredu Hinsawdd, sydd nawr ar agor i geisiadau yn galluogi pobl a chymunedau i arwain ar fynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd.

Mae yna ychydig o linynnau gwahanol i’r gronfa 10 mlynedd hwn, ac un yw i gefnogi prosiectau cymunedol i weithredu’n amgylcheddol i helpu mynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd. Rydym wedi tynnu ystod o awgrymiadau i leihau eich effaith amgylcheddol i helpu prosiectau weithredu. Gallwch hefyd glywed yn uniongyrchol gan ‘DrefWerdd’, sy’n un o’n prosiectau cyffrous a ariennir sy’n canolbwyntio ar yr amgylchedd, wedi’i leoli yng Ngogledd Cymru a gallwch ei weld yma. Mae’r Fenter Gymdeithasol hwn yn rhannu sut maent yn defnyddio eu grant i gefnogi’r gymuned drwy arbed ynni ac arian gartref, gwarchod yr amgylchedd a lleihau gwastraff bwyd.

Rydym hefyd yn gweithio gyda nifer bach o brosiectau a ariennir drwy ein rhaglen Pawb a’i Le, gyda grant ‘Ychwanegiadau Gweithredu Hinsawdd’. Mae’r cynllun yn cael ei ddatblygu mewn partneriaeth ag Adfywio Cymru a Asiantaeth Ynni Severn Wye.

Mae’n cynnig prosiectau lle nad ydynt yn canolbwyntio ar yr amgylchedd arian ychwanegol hyd at £10,000, ynghyd â chyngor arbenigol i’w helpu i adnabod gweithrediad ymarferol i weithredu ffyrdd mwy cynaliadwy o weithio. Bydd y rhai sy’n cymryd rhan yn y cynllun yn ymrwymo i ddarparu a monitro effaith eu grant ychwanegiad  erbyn Chwefror 2020.

Nid yn unig bydd yr ychwanegiadau hyn yn helpu llywio ein harfer yn y dyfodol a’n dull DU ehangach i gefnogi cymunedau i reoli eu heffaith amgylcheddol, byddent yn y pen draw yn ein helpu i gael dealltwriaeth well o ba weithredu sydd wedi gwneud yr effaith amgylcheddol fwyaf.

Gallwch glywed yn uniongyrchol gan brosiectau sydd wedi cael eu cynnwys yn y peilot a gan ein Cyfarwyddwr yng Nghymru, John Rose, sy’n siarad mwy am ein strategaeth amgylcheddol ehangach.

 

 

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s