Sut mae Men’s Sheds Cymru yn addasu i COVID-19

Rydym yn deall bod COVID-19 yn effeithio ar lawer o’r grwpiau a ariennir gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, ond rydym hefyd yn falch iawn o sut mae’r rhai yr ydym yn eu hariannu yn y sectorau gwirfoddol, cymunedol a menter gymdeithasol yn addasu eu gwasanaethau i gefnogi a helpu eu cymunedau.

Yr wythnos hon byddwn yn canolbwyntio ar dri o grwpiau o’r fath sy’n parhau i weithredu a chadw pobl mewn cysylltiad, sef paratoi parseli bwyd ar gyfer gweithwyr allweddol, ail-ddylunio eu gwefannau i gynnwys adrannau pwrpasol ar COVID-19, neu hyd yn oed gynnal sesiynau 1-1 trwy negeseuon destun.

Y cyntaf y byddwn yn ei gynnwys yw Men’s Sheds Cymru sy’n defnyddio eu rhwydwaith o siediau i sicrhau nad oes neb yn cael ei adael yn teimlo’n unig ar yr adeg anodd hon. Mae Men’s Sheds yn grwpiau neu fentrau cymdeithasol a sefydlwyd mewn cymunedau lleol er budd dynion. Fe’u sefydlwyd yn Awstralia yn wreiddiol fel ffordd i fynd i’r afael ag unigrwydd ymhlith dynion sydd wedi ymddeol, ac maent bellach wedi tyfu i fod yn fudiad byd-eang i ddynion gymdeithasu â’i gilydd. Ar hyn o bryd mae Men’s Sheds Cymru yn cefnogi 66 o grwpiau ledled Cymru.

Dywedodd Robert Visintainer o Men’s Sheds Cymru wrthym: “Oherwydd yr argyfwng, mae holl Men’s Sheds yng Nghymru bellach wedi cau i lawr ac wedi rhoi’r gorau i’w gweithgareddau arferol o gwrdd yn bersonol. Mae rhai, a hefyd gydag anogaeth Men’s Sheds Cymru, wedi sefydlu sgyrsiau grŵp ar-lein trwy WhatsApp neu Skype yn ogystal â Facebook a Twitter, ac mae eraill yn gweithredu gwasanaeth ffôn ‘galw o gwmpas’ i gadw mewn cysylltiad â phobl. Rydym yn annog pawb i gadw mewn cysylltiad fel hyn, ond hefyd i beidio ag anghofio’r rhai nad ydyn nhw ar-lein. Mae tîm Men’s Sheds Cymru yn dal i weithio ac ar gael i gefnogi a chysylltu unigolion a grwpiau.

“Rwy’n credu ei bod yn dda bod y grwpiau hyn yn bodoli eisoes, maent wedi ffurfio perthnasoedd a chyfeillgarwch sydd bellach yn cael eu defnyddio i gadw cwmni ei gilydd yn yr amseroedd hyn, er o bell.

“Rydym hefyd wedi creu cylchlythyr, Shared Times. Roedd yn mynd i fod yn dreial ond oherwydd yr argyfwng rydyn ni wedi penderfynu ei wneud yn fisol nawr. Mae ar gael ar-lein ac rydym wedi cynnig ei bostio allan hefyd os na all pobl gael mynediad iddo ar-lein. Rydyn ni’n disgwyl i’r rhifyn nesaf fod allan mewn ychydig wythnosau, ac rydyn ni’n annog cyfraniadau gan aelodau.

“Rydyn ni hefyd yn cymryd rhan yn fforwm World Men’s Sheds ar-lein. Fe’i sefydlwyd gan Gymdeithas Men’s Sheds Awstralia, ac mae gennym edau yn y fforwm ‘sied sgwrsio’. Mae’n ddyddiau cynnar eto ond rydyn ni’n gobeithio y bydd mwy o Welsh Men’s Sheds yn ymuno yn y sgwrs yno. Rydym hefyd yn cymryd rhan mewn sioe radio wythnosol a gychwynnwyd gan UK Men’s Sheds Association a Frome FM.

“Rwy’n weddol newydd yn fy rôl gyda Men’s Sheds Cymru ond rwyf wedi bod yn ymwneud yn wirfoddol â mudiad Men’s Sheds ers 10 mlynedd. Rwyf bob amser wedi bod eisiau annog mwy o rwydweithio rhwng siediau, shedders a chymdeithasau o bob cwr o’r byd. Mae’r sefyllfa hon wedi dangos yr angen am hyn ond hefyd wedi gorfodi ein llaw i wneud iddo ddigwydd yn gynt.

“Y prif beth rydyn ni’n gobeithio ei gyflawni yw gwybod ein bod ni’n cyrraedd pawb, nad ydyn ni wedi colli unrhyw un, a bod pawb yn cael cyfle i ymgysylltu. Byddai’n gas gen i feddwl bod rhywun allan yna nad yw mewn cysylltiad ac sy’n teimlo’n unig.

“Rwy’n credu nawr yn fwy nag erioed y bydd y grwpiau eu hunain yn gweld pwysigrwydd eu cyfeillgarwch a’u cyflawniadau – rhai sydd wedi digwydd o ganlyniad i fod yn rhan o grŵp sied, a pham ei bod mor bwysig eu bod yn cadw eu siediau i fynd. Rydyn ni’n gryfach gyda’n gilydd, hyd yn oed os nad ydyn nhw gyda’u gilydd yn gorfforol ar hyn o bryd, ac rwy’n credu bod siediau, a’r hyn maen nhw wedi’i gyflawni, wedi gwneud y sefyllfa bresennol ychydig yn haws i ddelio â fo na phe na bai siediau wedi bod o gwbl .

“Y peth pwysicaf yw’r cysylltiadau sydd gennym ni; cysylltiadau rhwng pobl, rhwng grwpiau, a rhwng mudiadau i gyd yn gweithio gyda’i gilydd. Rydyn ni’n dweud wrth bobl am ddal i siarad, ysgrifennu a galw, cadwch mewn cysylltiad. ”

Gallwch ddarganfod mwy am Men’s Sheds Cymru trwy glicio yma.

I gael mwy o wybodaeth am sut mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn ymateb i argyfwng COVID-19, cliciwch yma.

Gallwch hefyd wneud cais am arian grant y Loteri Genedlaethol gan clicio yma.

 

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s