Sut mae Eglwys Glenwood yn addasu i’r argyfwng COVID-19

Rydym yn deall bod COVID-19 yn effeithio ar lawer o’r grwpiau a ariennir gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, ond rydym hefyd yn falch iawn o sut mae’r rhai yr ydym yn eu hariannu yn y sectorau gwirfoddol, cymunedol a menter gymdeithasol yn addasu eu gwasanaethau i gefnogi a helpu eu cymunedau.

Yr wythnos hon byddwn yn canolbwyntio ar dri o grwpiau o’r fath sy’n parhau i weithredu a chadw pobl mewn cysylltiad, sef paratoi parseli bwyd ar gyfer gweithwyr allweddol, ail-ddylunio eu gwefannau i gynnwys adrannau pwrpasol ar COVID-19, neu hyd yn oed gynnal sesiynau 1-1 trwy negeseuon destun. Gallwch ddarllen ein blog cyntaf ar Men’s Sheds Cymru yma, ac yr ail blog ar Dynamic Wrexham yma.

Yn y blog hwn rydyn ni’n canolbwyntio ar Eglwys Glenwood yng Nghaerdydd. Mae Eglwys Glenwood yn defnyddio eu cyfleusterau fel canolbwynt i ddod â’u cymuned ynghyd trwy amrywiaeth o glybiau a gweithgareddau cymdeithasol. Yn ddiweddar, maen nhw wedi bod yn canolbwyntio eu hymdrechion ar ddarparu cefnogaeth i weithwyr allweddol ac aelodau bregus o’u cymuned.

Dywedodd Deborah Tugwell, o Eglwys Glenwood, wrthym: “Ein her fwyaf ar hyn o bryd yw logisteg a sut rydym yn mynd i’r afael â’r anghenion yr ydym wedi’u nodi’n ddiogel ac yn gyfrifol o ystyried y cyfyngiad ar symud. Mae gennym y syniadau a’r gwirfoddolwyr (yn barod i fynd!). Mae angen i ni weithio allan sut i symud a chyflawni pethau’n ddiogel.

“Mae ein hymateb cychwynnol yn cynnwys nifer o weithgareddau; y cyntaf oedd partneriaeth â siop goffi annibynnol leol, Little Man. Mae’r prosiect hwn yn ddeublyg; mae’n cefnogi busnes a’r economi leol ac mae’n darparu bwyd y gallwn ei gyflenwi a’i ddosbarthu i’r rhai mewn angen yn ein cymuned. Fe wnaethom gynnal treial i ddechrau, gan ddosbarthu pryd dau gwrs i 19 o unigolion bregus yn ein cymuned. Aeth hyn yn dda iawn ac felly byddwn nawr yn datblygu hyn i ddarparu ar gyfer mwy o bobl, gan gynnwys unigolion a theuluoedd.

Glenwood Church Community Centre

“Rydyn ni hefyd yn adnabod nifer o weithwyr rheng flaen y GIG ac felly hoffem gynnig prydau bwyd iddyn nhw eu cadw yn eu oergell/rhewgell fel nad oes rhaid iddyn nhw goginio pan gyrhaeddant adref o sifftiau hir.

“Yn ail, roedd Banc Bwyd Caerdydd yn mynd i orfod cau eu canolfan dosbarthu bwyd brynhawn Mercher yn Llanedeyrn (a gynhelir yn Eglwys St. Philip Evans) gan fod y tîm gwirfoddol i gyd dros 70 oed, ac felly byddwn yn mynd i mewn bob wythnos, gyda rhai staff o Ysgol Uwchradd St Teilos, i gadw hyn ar agor. ”

“Rydym hefyd yn gweithio fel clymblaid o eglwysi a mudiadu lleol lle gall pobl yn Llanedeyrn a Phentwyn gael cymorth ymarferol os oes ei angen arnynt neu os hoffent glywed llais cyfeillgar, yna gallant naill ai ffonio neu lenwi ffurflen ar-lein.

“Yn olaf, rydym yn gweithio ar system cyfeillion, lle mae pobl yn cael eu cyfeillio am alwadau ffôn wythnosol, cardiau/llythyrau, cynigion o gefnogaeth ymarferol.”

“Rydyn ni’n credu mai un o’r materion mwyaf fydd tlodi bwyd, ac yna iechyd meddwl wrth i’r pandemig hwn ddatblygu ac yna’r canlyniadau economaidd dros yr ychydig fisoedd nesaf. Rydym yn edrych ar ein cymuned (a’n dinas) ac yn gweld hyn fel marathon – gan gredu y bydd yr effaith a’r anghenion yn datblygu dros y misoedd nesaf. ”

Gallwch ddarganfod mwy am Eglwys Glenwood yma.

I gael mwy o wybodaeth am sut mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn ymateb i argyfwng COVID-19, ewch i’n gwefan yma.

Gallwch hefyd ymgeisio am arian grant y Loteri Genedlaethol yma.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s