Jambo! Gwirfoddolwyr Radio yn dweud helo

Wedi’i lansio fis diwethaf mae gorsaf radio ar-lein newydd sbon yn dod â gwybodaeth amlieithog ar COVID-19 a mwy i bobl o gymunedau Affro-Caribïaidd.

Mae Jambo! Radio bellach yn fyw, a diolch i £10,000 o arian grant Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol, mae’r tîm y tu ôl i’r orsaf wedi gallu prynu’r offer i’w ddarlledu gartref, gan gefnogi eu pellter cymdeithasol a’u cadw’n ddiogel yn ystod y pandemig.

Mae pawb sy’n ymwneud â Jambo! sy’n ffordd arall o ddweud helo, yn wirfoddolwr. Mae’r orsaf yn Paisley yn darlledu o ddydd Llun i ddydd Iau rhwng 9.30yb a 10yh, dydd Gwener a dydd Sadwrn rhwng 9.30yb a 2yh ac ar ddydd Sul rhwng 10yb a 10yh.

Dywed y gwirfoddolwr a’r cyflwynydd, Bene Briggs-Mckinley, 42, o Glasgow, “Nid yn unig y byddwn yn rhoi’r wybodaeth sydd ei hangen ar bobl am COVID-19 ond rydym hefyd eisiau chwarae cerddoriaeth a’u haddysgu a’u difyrru.”

Mae Bene yn cyflwyno dwy sioe yr wythnos, un yn sioe newyddion a ffordd o fyw gadarnhaol gyda cherddoriaeth dda a’r gorsafoedd eraill ar ddysgu pobl, yn enwedig plant, am ffigurau hanesyddol a’r fytholeg o amgylch diwylliant Affrica.

Ychwanegodd, “Mae ein gorsaf ar-lein mor bwysig i ni ac fe wnaethon ni ddarlledu mewn amrywiaeth eang o ieithoedd i gysylltu â phobl, o Saesneg Pigeon i Swahili, Lingala neu Amhareg.”

Mae radio Jambo! yn dod â chymunedau ynghyd â chyfres o ddeialog ddiddorol a sioeau sgyrsiol trwy gydol yr wythnos ac yn chwarae cerddoriaeth Affricanaidd a Charibïaidd. Mae eu darllediadau yn helpu i sicrhau nad yw pobl Affro-Caribïaidd leol yn teimlo’n unig nac wedi’u hynysu oddi wrth weddill y gymdeithas a’r byd ac yn rhoi lle i’w llais a’u profiad o COVID-19 gael eu clywed.

Yn wahanol i ddarlledwyr prif ffrwd mae cynnwys a gwybodaeth ar gael i siaradwyr ieithoedd eraill o dreftadaeth Affro-Caribïaidd sy’n golygu bod gwrandawyr yn cael gwybodaeth yn yr iaith y maen nhw’n ei deall orau

Lluniodd George Tah, 45, y syniad ar gyfer Radio Jambo! ar ôl ei bodlediad llwyddiannus Inspiring Transformation, yn esbonio, “Roeddem yn siarad am faterion iechyd meddwl, materion menywod, ein profiadau ein hunain ar y podlediad. Roeddwn i’n meddwl bryd hynny y byddai’n dda cael gorsaf radio.”

Fe aeth Jambo! yn fyw am y tro cyntaf ar Fehefin 14. Dywed George, “Roeddem yn cael cymaint o sylwadau ar ein podlediad yn ystod yr wythnosau cyntaf o’r clo mawr gan bobl yn gofyn i ni beth oedd y cyfan yn ei olygu.

 
DJJambo! sylfaenydd radio George Tah yn darlledu gwybodaeth COVID-19 o’i gartref

“Rydyn ni’n gwybod bod llawer o bobl ddim yn cael y wybodaeth gywir oherwydd nad oedden nhw’n ei deall.

“Nawr gallwn roi gwybodaeth i bobl ar sut y gallant gael help, lle gallant fynd am fwyd a chefnogaeth iddynt hwy a’u teuluoedd. Rydyn ni’n gyffrous ein bod ni wedi dechrau, mae’n wefr go iawn.”

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s