Grant gwyrdd yn rhoi hwb cymunedol i glwb rygbi

Clwb Rygbi Mae Bethesda Cyf yn glwb rygbi ym Methesda, Gwynedd sy’n defnyddio eu cyfleusterau fel canolfan i fusnesau lleol a mentrau cymdeithasol weithredu i gefnogi pobl yn eu cymuned leol.

Cawsant grant Ychwanegiad Gwyrdd Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol o £10,000. Mae’r grantiau Ychwanegiad Gwyrdd yn rhan o’n strategaeth amgylcheddol i wneud newid cadarnhaol i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd mewn cymunedau. Darganfyddwch fwy am ein strategaeth ar ein gwefan.

Gwnaethom siarad â William Sandison o Glwb Rygbi Bethesda am eu grant, a pha wahaniaeth y mae’n ei wneud i’w cymuned.

Tri dyn yn chwerthin

Mae bod yn wyrdd yn dda i’r gymuned

“Mae grant Ychwanegiad Gwyrdd Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol wedi bod yn fuddiol iawn i redeg Clwb Rygbi Bethesda. Roedd y gwaith rydym wedi llwyddo i’w gyflawni diolch i’r grant yn golygu bod yr adeilad yn gynhesach diolch i ailosod y ffenestri ac ychwanegu’r rendr allanol wedi’i inswleiddio y tu allan i’r adeilad.

Mae hyn wedi golygu y bydd ein costau a’n biliau ynni a chyfleustodau tymor hir yn is, a gallwn fuddsoddi’r arbedion hyn i gefnogi ein cymuned.

Mae ein cymuned wedi dweud wrthym am ba mor dda y mae’r adeilad yn edrych yn awr, ac mae’r goleuadau awyr dywyll LED allanol wedi gwneud yr adeilad yn fwy defnyddiadwy yn ystod y nos. Mae’r goleuadau LED allanol newydd yn golygu bod yr adeilad a’r safle yn fwy diogel yn ystod y nos diolch i ba mor llachar ydyn nhw.

Mae’r cyfleuster hyb hefyd wedi’i leoli ar hyd llwybr sy’n bwydo ystlumod ac mae ystlumod Pipistrelle a Brown Long Eared yn clwydo yn yr adeilad. Yn ogystal â bod yn wyrddach nid yw’r defnydd o oleuadau awyr dywyll LED allanol yn cael effaith niweidiol ar yr ystlumod yn yr ardal.

Ni fyddem wedi gallu cwblhau’r prosiectau hyn heb y grant ychwanegiad gwyrdd. “

Ein cynlluniau ar gyfer y dyfodol

“Roedd gennym gynllun eisoes i leihau costau biliau cyfleustodau trwy inswleiddio gwell ac ailosod goleuadau LED awyr dywyll. Trwy Ynni Ogwen, rydym hefyd wedi gosod paneli solar ar do cyfleusterau canolbwynt fel rhan o gynllun cymunedol, ac rydym bellach yn un o’r ychydig glybiau carbon niwtral yng Nghymru.

Dau fenyw yn cael coffi

Mae’r grantiau Ychwanegiad Gwyrdd wedi bod yn bwysig iawn i gyflawni ein nod. Ni allem fod wedi ei wneud heb yr arian gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol; mae’n fuddsoddiad sylweddol na fyddai fel rheol yn gorfod gallu ei roi tuag at rywbeth fel hyn.

Yn y dyfodol, rydyn ni’n edrych i gymryd pethau gam ymhellach. Hoffem ddisodli pob bylbiau wrth adeiladu gyda bylbiau LED a darparu goleuadau synhwyrydd a fydd yn sicrhau bod y goleuadau yn ein hadeilad yn defnyddio llai o bŵer a dim ond pan fydd y synwyryddion yn synhwyro pobl gerllaw y byddant yn cael eu defnyddio. ”

Derbyniodd Clwb Rygbi Bethesda grant gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol o £10,000 i wella effeithlonrwydd ynni eu hadeilad ac i osod system oleuo fwy effeithlon yn eu maes parcio. Gwnaethom ddyfarnu eu grant ychwanegiad gwyrdd fel rhan o’n peilot Ychwanegiadau Gwyrdd i gefnogi sefydliadau i wneud newidiadau cadarnhaol fel rhan o’u prosiectau presennol a ariennir gan y Loteri Genedlaethol i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd. Darllen mwy ar ein gwefan.

One comment

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s