Bobl ifanc! Rydyn ni’n dechrau ar bartneriaeth gyda chi

Ym mis Awst, cyhoeddwyd ein bod wedi recriwtio ein panel cynghori Pobl Ifanc yn Arwain Cymru, tîm deinamig ac amrywiol o 10 o bobl ifanc o bob rhan o Gymru i arwain y ffordd y caiff arian y Loteri Genedlaethol ei ddefnyddio i gefnogi pobl ifanc ledled Cymru. Dros yr wythnosau nesaf byddant yn cyrraedd ein pobl ifanc ac yn ymgysylltu â hwy i glywed am y materion sydd bwysicaf iddynt, a sut y gellir defnyddio arian y Loteri Genedlaethol i wneud gwahaniaeth cadarnhaol.

Fel rhan o’r gwaith hwn rydym hefyd yn gweithio gyda ProMo Cymru, mewn partneriaeth â’r Weinyddiaeth Bywyd, i helpu i gefnogi ein 10 person ifanc i estyn allan, ymgysylltu a chlywed mwy gan bobl ifanc ledled Cymru. Cewch wybod mwy am ein panel cynghori Pobl Ifanc yn Arwain Cymru a sut maen nhw’n gweithio gyda Chronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol ar ein gwefan.

Mae ProMo Cymru wedi bod yn cefnogi pobl ledled Cymru i ymgysylltu orau â’u cymunedau ers dros 30 mlynedd. Maent yn grymuso gwahanol gymunedau a diwylliannau i ddod at ei gilydd i greu newid cadarnhaol.

Dros yr ychydig fisoedd nesaf bydd ProMo Cymru yn cefnogi panel cynghori Pobl Ifanc yn Arwain Cymru gyda gweithdai, hyfforddiant a datblygu sgiliau i’w harfogi orau er mwyn sicrhau bod lleisiau pobl ifanc ledled Cymru yn cael eu clywed. Byddwn hefyd yn clywed mwy gan ein panel cynghori Pobl Ifanc yn Arwain Cymru am eu cynnydd a’r hyn y maent yn ei glywed yn eu cymunedau.

Dywedodd Arielle Tye o ProMo Cymru: “Mae ein gwaith yn seiliedig ar gynnwys pobl ifanc yn y gwaith o gynllunio prosiectau, felly rydym yn llawn cyffro gan ddull Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol. Rydym yn edrych ymlaen at weld sut mae’r panel cynghori yn llunio rhaglenni’r gronfa ar gyfer pobl ifanc yng Nghymru yn y dyfodol.”

Wrth weithio gyda ProMo Cymru, dywedodd Rhys Bugler un o’n haelodau Pobl Ifanc yn Arwain: “Rydyn ni eisiau casglu sbectrwm o leisiau gan bobl ifanc yng Nghymru. Rhyw, rhywioldeb, hil, crefydd. Rydym am ddatgelu lleisiau nad ydynt yn cael eu clywed.”

Dywedodd Tilly Davies, un arall o’n haelodau Pobl Ifanc yn Arwain: “Ar ddiwedd hyn i gyd, bydd yn rhyfeddol gweld y prosiectau sydd allan yno, a fydd wedi elwa o gael yr arian.”

Darganfyddwch fwy am arian y Loteri Genedlaethol ar ein gwefan yma.

Darganfyddwch fwy am ProMo Cymru ar eu gwefan yma.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s