Sut i ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i ddod o hyd i wirfoddolwyr

Person yn dadlwytho siopa
Person yn dadlwytho siopa

Mae’r Cyfryngau Cymdeithasol yn arf anhygoel i estyn allan at bobl yn y cymunedau y mae gennych ddiddordeb ynddynt, ond sut mae harneisio pŵer rhannu digidol i ddod o hyd i bâr ychwanegol o ddwylo i helpu? Yn y blog hwn, rydym yn edrych ar y gwahanol ffyrdd y gallwch ddefnyddio eich sianeli i ddod o hyd i wirfoddolwyr i helpu gyda’ch grŵp cymunedol neu ddigwyddiad.

Gwnewch hysbyseb weledol

Efallai mai un o’r ffyrdd mwyaf syml o recriwtio gwirfoddolwyr yw creu cynnwys sy’n dangos pa mor anhygoel yw eich prosiect a pha mor wych fyddai cael eraill i ymuno. Gallech rannu fideo sy’n dangos yr holl bethau gwych y mae eich gwirfoddolwyr fel arfer yn eu cael neu’n codi cyffro ar gyfer eich digwyddiad sydd i ddod drwy ddylunio graffig ffasiynol. Mae cynnwys gweledol yn perfformio orau ar-lein, felly cadwch hyn mewn cof wrth lunio post.

Dewch gyda gofyniad penodol

Wrth hysbysebu ar gyfryngau cymdeithasol i ddod o hyd i wirfoddolwyr, gorau oll fydd y wybodaeth. Os ydych chi’n chwilio am rywun sy’n arbennig o dalentog wrth baratoi bwyd – yna dywedwch hynny! Gofynnwch am y setiau sgiliau rydych chi’n chwilio amdanynt. Os mai dim ond pâr ychwanegol o ddwylo sydd ei angen arnoch ac nad oes angen sgil arbennig arnoch – yna gallwch hysbysebu ar sail argaeledd. ‘Chwilio am rywun sydd ar gael fore Sadwrn i helpu gyda dadlwytho siopa…’ – gofynnwch a y dylech gobeithio dderbyn!

Darparu ‘galwad i weithredu’ yn eich negeseuon cyfryngau cymdeithasol arferol

Yn hytrach na phostio hysbysebion a yrrir gan y diben yn unig, gallwch hefyd fod yn chwilio yn gyson i recriwtio cymorth ar gyfer eich prosiect neu ddigwyddiad drwy gynnwys ‘galwad i weithredu’ ar ddiwedd eich swydd. Galwad i weithredu yw’r rhan lle rydych yn cyfarwyddo pobl i wneud rhywbeth. Os ydych chi’n rhannu fideos neu ddiweddariadau ar eich sianeli cyfryngau cymdeithasol, ceisiwch orffen y pyst gyda ‘Diddordeb mewn helpu? Anfonwch neges atom!’.

Cydnabod eich gwirfoddolwyr presennol

Un o’r ffyrdd gorau o gael pobl i gymryd rhan mewn prosiect yw drwy sicrhau bod eich prosiect yn dangos ei ddarnau gorau – sy’n cynnwys taflu goleuni ar y bobl sydd eisoes yn gwneud eu rhan ar gyfer eich grŵp. Drwy gydnabod gwaith da eich gwirfoddolwyr presennol, efallai y byddwch yn annog rhywun arall i ymuno. Hefyd, awgrym arall yw cynnwys tystiolaethau eich gwirfoddolwyr ar gyfryngau cymdeithasol. Rydyn ni’n caru argymhelliad da, felly os yw un o’ch gwirfoddolwyr yn caru eu profiad – beth am eu ffilmio na’u dyfynnu?

Post ar grwpiau a thudalennau cymunedol

Mae’r awgrymiadau uchod i gyd yn iawn os oes gennych gynulleidfa cyfryngau cymdeithasol sy’n bodoli eisoes, ond beth os mai dim ond ychydig o ddilynwyr sydd gennych ar-lein? Yn ffodus, mae llawer o rwydweithiau sy’n bodoli ar hyn o bryd y gallwch ymuno â nhw. Mae Facebook yn gartref i lawer o grwpiau cymunedol a thudalennau ar gyfer eich ardal neu ddiddordeb lleol, felly ymunwch ag ychydig o grwpiau a thudalennau cysylltiedig a phostio eich chwiliad am help llaw yno!

Defnyddiwch hashtag a thagio

Mae hashnodau a thagio yn ffordd ddefnyddiol arall o ymestyn cyrhaeddiad. Hashnodau da i’w defnyddio fyddai rhai sy’n ymgorffori eich ardal leol (e.e. #CardiffBay) neu ddiddordeb (#Befriending). Gallwch hefyd ddefnyddio hashnodau sy’n gysylltiedig â gwirfoddoli #Volunteering neu #VolunteeringOpportunities. Cofiwch fanteisio ar dagio hefyd, efallai bod sefydliadau gwirfoddoli lleol sy’n hyrwyddo cyfleoedd y gallech eu tagio yn eich post neu rwydweithiau defnyddiol.

Gofynnwch i gynrychiolwyr etholedig lleol a phobl o ddiddordeb yn eich cymuned rannu

Ar ôl tagio, gallech hefyd dagio cynrychiolwyr etholedig lleol a phobl o ddiddordeb yn eich cymuned yn y gobaith y maent yn rhannu – neu gallech eu gofyn yn uniongyrchol. Defnyddiwch eich offer negeseuon uniongyrchol a gofynnwch i bobl hyrwyddo eich galwad am wirfoddolwyr, mae’n ddigon posibl y byddant yn rhoi cyfran haeddiannol i chi! Sylwer: Ceisiwch beidio â gorlifo pobl yn ormodol serch hynny, nid oes neb yn hoffi sbam yn eu mewnflwch – ond bob hyn a hyn gallai nudge i’w ail-rannu fod yn ddefnyddiol.

Chwilio am gymorth a chyngor pellach ar redeg prosiect neu elusen gymunedol?

Mae Infoengine yn gyfeiriadur o wasanaethau’r trydydd sector yng Nghymru. Mae’n tynnu sylw at amrywiaeth eang o wasanaethau gwirfoddol a chymunedol sy’n darparu gwybodaeth a chymorth fel y gallwch wneud dewis gwybodus. Darperir Infoengine gan Cymorth Trydydd Sector Cymru, partneriaeth o Gynghorau Gwirfoddol Sirol a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru.

Os ydych chi’n caru ein canllaw, cliciwch y botwm Tweet glas mawr isod i rannu’r canllaw gyda’ch dilynwyr Twitter!

Edrychwch ar ganllaw @CronGymYLG ar sut i ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i helpu i ddod o hyd i wirfoddolwyr ar gyfer eich digwyddiad neu brosiect:

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s