Siaradwch ag un o ymgynghorwyr Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

Meddwl am ymgeisio i Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol am grant?

Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yw’r ariannwr mwyaf o weithgarwch cymunedol yn y DU. Ein nod yw i helpu pobl a chymunedau i addasu, adfer a ffynnu. Credwn mai’r ffordd orau o wneud hyn yw rhoi pobl ar y blaen. Rydym am helpu i adeiladu ar gryfderau unigolion, a chymunedau i wella bywydau.  Rydym yn agored i bob cais sy’n bodloni ein meini prawf, gan gynnwys cymorth yn ystod COVID-19. Mae gwybodaeth ac arweiniad ar gael ar ein gwefan ar gyfer pob un o’n rhaglenni ariannu. Mae dolen i bob un isod.

  • Mae Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol yn cynnig grantiau rhwng £300 a £10,000 i gefnogi’r hyn sy’n bwysig i bobl a chymunedau. tnlcommunityfund.org.uk/arianibawb
  • Mae Pawb a’i Le: Grantiau maint canolig yn cynnig dyfarniadau rhwng £10,001 a £100,000 ar gyfer prosiectau cymunedol sy’n para hyd at bum mlynedd. tnlcommunityfund.org.uk/pawbailecanolig
  • Mae Pawb a’i Le: Grantiau mawr yn cynnig dyfarniadau rhwng £100,001 a £500,000 ar gyfer prosiectau cymunedol sy’n para hyd at bum mlynedd. tnlcommunityfund.org.uk/pawbailemawr

Eisiau siarad â rhywun am eich syniad prosiect neu ofyn cwestiwn?

Mae ein Tîm Cymorth yn falch o helpu, byddant ar gael dydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 9:00am a 5:00pm trwy ffonio 029 2168 0214 neu yrru e-bost i cymru@cronfagymunedolylg.org.uk.

Os byddai’n well gennych siarad ar-lein, byddwn yn gwneud ein gorau glas i drefnu hwn. Er hynny, oherwydd y nifer uchaf o geisiadau a dderbyniwn, ni allwn gwrdd â phob prosiect. Isod mae rhestr o leoedd y byddwn yn ymweld â nhw dros yr wythnosau nesaf.

Mehefin

Ble: Ar-lein ar gyfer grwpiau yng Nghaerphilly

Pryd: 30 Mehefin

Mwy o wybodaeth:  074831 28085 neu ebostiwch gina.jones@gavo.org.uk

Gorffennaf

Ble: Ar-lein ar gyfer grwpiau Mudiad Meithrin Ti a Fi yng Ngogledd Cymru

Pryd: 1 Gorffennaf at 13:30-14:30 a 19:30-20:30

Mwy o wybodaeth: Ymweld â ein tudalen digwyddiad am 13:30 neu ein tudalen digwyddiad am 19:30.

Ble: Meddwl Ymlaen – Ar-lein, Datblygu a gweithio mewn partneriaethau

Pryd: Gorffennaf 2

Mwy o wybodaeth: Ymweld â ein tudalen digwyddiadau yma.

Ble: Meddwl Ymlaen – Ar-lein, Sesiwn ailgapio

Pryd: Gorffennaf 8

Mwy o wybodaeth: Ymweld â ein tudalen digwyddiadau yma

Dim byd yn eich ardal?

Rydym yn diweddaru’r rhestr hon yn rheolaidd, felly gwiriwch yn ôl yma’n fuan. Os ydych yn cynnal digwyddiad ariannu ac eisiau i ni ddod iddo, e-bostiwch cymru@cronfagymunedolylg.org.uk gyda gwybodaeth.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s