Rydym eisiau clywed eich barn ar sut y gallwn wella

A oes gennych ddiddordeb mewn rhannu eich profiad o weithio gyda Chronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol i’n helpu i wella ein gwaith yn y dyfodol? 

Rydym wedi creu Panel Cwsmeriaid fel y gallwn weithio’n agos gyda’n deiliaid grantiau o bob rhan o’r DU i’n helpu i wella ein gwasanaethau. Mae’n bwysig i ni gael adborth gan bobl sy’n siarad â ni, defnyddio ein gwefan, gwneud cais am grant a rheoli prosiectau a ariennir gan y Loteri Genedlaethol. Mae eich adborth a’ch awgrymiadau yn ein helpu i sicrhau bod cwsmeriaid yn parhau i fod wrth wraidd yr hyn a wnawn ac yn ein galluogi i ystyried eich sylwadau a gweithredu arnynt.

Mae’n fforwm gwych i’n cwsmeriaid ddod i adnabod ein gilydd a rhannu adborth gonest ar sut rydym yn gweithio. Er enghraifft, drwy roi adborth ar ein deunyddiau ymgeisio, cynnwys ein gwefan a sut rydym yn gwneud penderfyniadau ar geisiadau am grantiau.

Rydym am glywed gan sefydliadau, mawr a bach, sydd wedi derbyn grant, wedi bod yn aflwyddiannus neu wedi gorfod tynnu cais yn ôl.

Hyd yma mae’r Panel Cwsmeriaid wedi ein helpu i wneud gwelliannau mewn amrywiaeth o feysydd gan gynnwys ein tudalennau gwe ar gyfer rhaglenni ariannu, ein deunyddiau ymgeisio a sut rydym yn adolygu’r ceisiadau a dderbyniwn.

Gallwch gymryd rhan mewn amrywiaeth o ffyrdd – naill ai dros y ffôn, llenwi ffurflen, mynychu trafodaeth rithiol neu drwy brofi rhai o’r tudalennau ar ein gwefan.

Os hoffech ymuno â’r panel, mater i chi fydd faint o amser yr hoffech ei ymrwymo.  Byddwn yn cysylltu â chi drwy e-bost yn gofyn i chi gymryd rhan mewn meysydd ffocws penodol.  Chi sy’n penderfynu a hoffech gymryd rhan ai peidio. Gallwch hefyd optio allan o fod yn y panel ar unrhyw adeg hefyd.

Os hoffech glywed mwy am gymryd rhan, anfonwch e-bost at TNLCFUser.Research@tnlcommunityfund.org.uk.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s