Llawenydd i 76 grŵp cymunedol wrth rannu dros £4.6 miliwn o ariannu Loteri Genedlaethol

Mae 76 grŵp cymunedol yn dathlu ar ôl derbyn rhan o £4.6 miliwn o Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol dros y mis diwethaf. Mae’r prosiectau a ariannwyd yn cynnwys

  • pantri cymunedol a gwasanaeth cyfeillio ym Merthyr Tudful,
  • gardd gymunedol a chyfleoedd hyfforddiant yn Sir Benfro,
  • a chefnogaeth i bobl ifanc ac oedolion ag anghenion ychwanegol ledled gogledd Cymru.
Gwirfoddolwyr at Hope Church yn cefnogi’r pantri cymunedol.

Gwobrwywyd £78,000 dros dair mlynedd i Hope Church Merthyr Tudful er mwyn adeiladu ar y gwasanaethau y mae’r sefydliad wedi bod yn eu darparu trwy gydol y pandemig ac ehangu eu pantri bwyd a gwasanaethau cyfeillio cyfredol. Bydd y prosiect yn canolbwyntio ar y rhai hynny sydd wedi’u heffeithio gan dlodi bwyd a’r rhai hynny sy’n unig neu’n ynysig.

Eglurodd Dr Paul Gaskin, Cadeirydd Ymddiriedolwyr yr elusen:

“Rydym wrth ein boddau bod Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn cefnogi Hope Church Merthyr i gynnal ac ehangu ein prosiectau.

“Bydd hyn yn helpu’r gymuned yn uniongyrchol gydag ansicrwydd bwyd a phroblemau unigrwydd ac ynysrwydd.”

Croesawodd Aelod Seneddol Merthyr Tudful a Rhymni Gerald Jones y newyddion am y cyllid a dywedodd:

“Gyda’r argyfwng costau byw’n peri caledi i deuluoedd ledled y genedl, mae Hope Pantry yn darparu mynediad sydd wir ei angen at fwyd fforddiadwy.

“Rwyf wedi gweld y gwaith y mae Hope Pantry yn ei wneud, ac rwy’n gwybod y bydd y cyllid hwn yn gwneud gwir wahaniaeth i fywydau pobl ym Merthyr Tudful.”

The Windfall Centre yn dathlu eu grant o £69,625 gyda siec enfawr o Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

Roedd The Windfall Centre, wedi’i leoli yn Llandrindod, Powys a derbynion bron £70,000 i gyflwyno cefnogaeth therapiwtig i deuluoedd bregus. Dros dair mlynedd, bydd y prosiect yn gweithio â theuluoedd i leihau y tebygolrwydd o’u plant yn mynd mewn i ofal.

Dywedodd Clarie Hurford, rheolwr gwansaeth ar gyfer The Windfall Centre, “Rydyn wrth ein bodd gyda Y Loteri Genedlaethol am gefnogi The Windfall Centre i gyflwyno The Nurturing Families Programme. Bydd y prosiect tair mlynedd yn cefnogi teuluoedd a phlant o enedigaeth i 5 mlwydd oed yn ogystal â mamau a thadau sy’n disgwyl i adeiladu a chryfhau bondiau teuluol iach.”

Aelodau Counter Force (CF Systems) CIC yn arddangos eu sgiliau hunan amddiffyn

Gwobrwywyd grant o £9,920 i Counter Force (CF Systems) CIC yn Rhondda Cynon Taf er mwyn grymuso goroeswyr trais domestig trwy ‘hyfforddiant systemau gwrth-rym’, sy’n yn cynnwys chrefftau ymladd, hunanamddiffyn a hyfforddiant personol.

Eglurodd un mynchwr o Counter Force System, Allyson Evans, “Mae Counter Force System yn angerddol am helpu goroeswyr trais domestig a chamdrin yn y gymuned leol…mae’n nhw’n becso.”

Esteam – The Environmental Sustainability Team

Bydd Esteam – The Environmental Sustainability Team yn Sir Benfro’n defnyddio’u grant o £7,840 i droi ardal o dir diffaith i ardd gymunedol ac ystafell ddosbarth awyr agored gyda chyfleoedd hyfforddi a gweithgareddau i’r gymuned.

Dywedodd Tom Williams, aelod o’r prosiect, “Mae’r prosiect yn meddwl gallai weithio yn yr awyr agored gyda fy ffrindiau. Ro’n i’n gaeth yn y tŷ yn ystod Covid, gyda dim i’w wneud.

“Do’n i d ddim arfer hoffi garddio, ond gyda’r holl waith oedd rhaid i ni wneud i gael yr ardd yn barod rwy’ nawr yn ei fwynhau. Mae gweithio fan hyn hefyd yn meddwl ein bod yn cael cwrdda pawb sy’n dod i’r Warren; y postman, gweithwyr gofal, gweithwyr scrap, ein cymdogion a thwristiaid oll yn gallu gweld y gwaith a wnawn. Oherwydd bod pobl yn gallu ein gweld yn gweithio, maen nhw’n aml yn dod draw i sgwrsio, a weithiau’n rhoi pethau i’r prosiect.”

Derbyniodd Stand North Wales CIC grant £333,000 a bydd hyn yn cefnogi plant, pobl ifanc, ac oedolion sydd ag anableddau ac anghenion ychwanegol. Byddan nhw’n adeiladu ar waith cyfredol i gefnogi cymunedau cryfach, mwy cynhwysfawr, lle mae pobl yn gysylltiedig, wedi’u cynnwys a’u parchu.

Dywedodd cyfarwydd Stand North Wales “Bydd hyn yn gwneud gwahaniaeth anferthol i’n teuluoedd. Byddwn yn cynnal digwyddiad ar yr ail o Dachwedd i ddathlu at Venue Cymru yn Llandudno, a fydd yn arddangos y gwaith o’n partneriaid cymunedol, a byddwn yn gwahodd teuluoedd a mudiadau i fynychu maes o law.

“Hoffwn ddiolch ein holl deuluoedd am gefnogi ein cais a helpu i siapio’r gwaith rydyn yn cyflwyno.”  

Dywedodd John Rose, Cyfarwyddwr Cymru yng Nghronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, “Mae Hope Church Merthyr yn chwarae rôl hanfodol wrth gefnogi eu cymuned a bydd y grant hwn yn eu galluogi i barhau i fod yno i bobl ym Merthyr Tudful yn y dyfodol.

“Mae chwaraewyr y Loteri Genedlaethol yn codi mwy na £30 miliwn yr wythnos at achosion da ledled y DU ac mae’r prosiectau a ariennir dros y mis diwethaf yn dangos y gwahaniaeth hanfodol y mae chwaraewyr yn ei wneud trwy eu tocynnau. Rwy’n edrych ymlaen at ddilyn eu cynnydd.”

I ddarganfod mwy am ymgeisio am ariannu, ewch i https://www.tnlcommunityfund.org.uk/welsh/funding/wales.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s