Dros £1.8 miliwn gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol ledled Cymru

Mae 56 o grwpiau a sefydliadau ledled Cymru’n dathlu eu cyfran o £1.8miliwn a ddyfarnwyd gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol y mis hwn i barhau â’u gwaith gwerthfawr yn eu cymunedau lleol.

Rassau Resource Community Centre CIC ym Mlaenau Gwent yw un o’r sawl sefydliad sydd wedi derbyn cyllid gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol y mis hwn. Gyda’u grant o £8,495, maen nhw wedi dewis datblygu gweithgareddau yn benodol i fabanod, plant bach a’u rhieni, a hynny o fewn eu cymuned. Bydd y gweithgareddau hyn yn cefnogi datblygiad babanod a phlant bach, gan roi’r amgylchedd cymdeithasol i’w helpu i ffynnu.

Dywedodd Jane Weale, Pennaeth Rassau Resource Community Centre:

“Mae Rassau Resource Community Centre yn ddiolchgar am y grant hwn, a fydd yn ein galluogi i ddarparu ein grwpiau Babanod a Phlant Bach Actif yn y Ganolfan. Mae’r grwpiau hyn yn cynnig cyfle i’r plant a’r rhieni gymdeithasu, ac maen nhw’n annog chwarae actif. Bydd y cyllid hwn yn rhoi’r cyfle i ni dyfu ac ehangu ein grŵp. Diolch, Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol!”

Yn ogystal, mae’r John Burns Foundation yn Sir Gaerfyrddin wedi derbyn £10,000 i ddatblygu hyfforddiant i bobl leol mewn sgiliau traddodiadol gan gynnwys gosod perthi a rheoli coedwrych. Mae’r sefydliad yn gobeithio y bydd y prosiect nid yn unig yn darparu hyfforddiant ymarferol mewn crefftau traddodiadol ond hefyd amrywiaeth o fuddion yn ymwneud â gweithio yn yr awyr agored. Mae’r elusen iechyd meddwl ‘Mind’ yn eirioli treulio amser mewn mannau gwyrdd neu ddod â natur i fywyd bob dydd pobl i fuddio lles meddyliol a chorfforol.

Siaradodd Zara o Mencap Me Time am y profiad o gymryd rhan ym mhrosiect ‘Harmonious Hedging’ y John Burns Foundation, gan ddweud:

“Roeddem ni’n bles iawn fod y cwrs gosod perthi wedi cael ei gynnig i’r Burns Foundation. Gwnaeth y staff a’n haelodau tîm gydag anabledd dysgu o Mencap Me Time i gyd fuddio’n fawr o ddysgu sgil newydd. Gwnaethom ni i gyd gynyddu ein hyder a theimlo balchder llwyr wrth weld y canlyniad. Siaradodd y bobl rydym ni’n eu cefnogi am fod gam yn agosach at swydd yn y dyfodol, a wnaeth i ni gyd wenu.”

Ym Mhowys, bydd Coleg y Mynydd Du yn defnyddio eu cyllid i gynnal gweithgareddau sy’n proffilio ei economi gylchol. Bydd y prosiect yn byrhau cadwyni cyflenwi i lenwi bylchau sgiliau a chreu swyddi newydd. Bydd ffocws ar fioamrywiaeth, gweithredu hinsawdd, maeth a lleihau gwastraff, dysgu ac allgymorth. Dros bum mlynedd, bydd £549,419 yn ariannu staff, monitro a gwerthuso, cerbyd trydan, teithio a llety, marchnata, ffioedd proffesiynol, cyfieithu a chostau cyffredinol.

Dywedodd un o’r myfyrwyr o’r Coleg:

“Mae’r holl diwtoriaid yn frwdfrydig ac yn angerddol am eu harbenigedd. Maen nhw’n eich annog ac yn mynd allan o’u ffordd i wrando ar fyfyrwyr a darparu ar gyfer eu profiad dysgu. Mae maint bach y dosbarthiadau’n enwedig o effeithiol ar gyfer darparu’r math hwn o addysg.” 

Dymunodd John Rose, Cyfarwyddwr Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yng Nghymru longyfarchiadau i’r prosiectau gan ddweud:

“Mae’n wych gweld cymaint sy’n gallu cael ei gyflawni gyda grant o £10,000. Mae mwy na wyth mewn deg o’n grantiau o dan £10,000 – yn mynd i grwpiau ar lawr gwlad ac elusennau ledled y DU sy’n dod â syniadau anhygoel sy’n bwysig i’w cymunedau yn fyw. Mae ein grantiau’n bosibl diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol sy’n codi dros £30 miliwn yr wythnos at achosion da ledled y DU. Mae Rassau Resource Community Centre a’r John Burns Foundation yn darparu prosiectau sy’n cyfoethogi bywydau pobl trwy gynnig profiadau cadarnhaol i’w helpu i ffynnu.”

Mae 56 o grantiau gwerth dros £1.8 miliwn wedi cael eu dyfarnu i gymunedau ledled Cymru i helpu pobl a theuluoedd lleol.

DIWEDD

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s